Taxatie

 Taxatie woning € 450
 Taxatie appartement € 500
 Meerkosten validatie NWWI  € 50

Heeft u een (gevalideerde) taxatie of waardebepaling nodig? Vision Makelaars kan voor u tegen een scherp tarief en op korte termijn een volledig taxatierapport leveren. Indien gewenst zullen wij uw financiële adviseur benaderen zodat wij weten voor welke bank er getaxeerd moet worden en of er met NHG garantie gekocht wordt.

Door marktresearch, het raadplegen van de nodige databanken en kadaster en een juiste afweging van het vastgoed en omgeving komen wij tot de juiste marktwaarde bepaling.

Indien u een taxatie nodig heeft zijn wij altijd bereid, om met onze technische kennis en architectuur achtergrond, te adviseren of mee te denken in de verbouwingsplannen.

Uiteindelijk heeft u en uw hypotheekbank een juist en vakbekwaam waarde oordeel nodig. Infomeer voor de voorwaarden voor een gratis waardbepaling.