Juli prima maand voor woningmarkt

06-09-2013

De maand juli was een prima maand voor de Nederlandse woningmarkt. Het aantal woningtransacties, zoals deze door het Kadaster worden geregistreerd, steeg met 29,6% ten opzichte van juli 2012. De gemiddelde koopsom kwam in juli uit op Euro 214.000, 1,3% lager dan in juli 2012. Door de positieve julimaand werd de achterstand in transacties en gemiddelde koopsom ten opzichte van 2012 verkleind. Dit blijkt uit onderzoek van Woningmarktcijfers.nl.

De maand juli was een prima maand voor de Nederlandse woningmarkt. Het aantal woningtransacties, zoals deze door het Kadaster worden geregistreerd, steeg met 29,6% ten opzichte van juli 2012. De gemiddelde koopsom kwam in juli uit op Euro 214.000, 1,3% lager dan in juli 2012. Door de positieve julimaand werd de achterstand in transacties en gemiddelde koopsom ten opzichte van 2012 verkleind. Dit blijkt uit onderzoek van Woningmarktcijfers.nl.
In de eerste zeven maanden van 2013 werden in Nederland 54.861  woningtransacties geregistreerd. Dat zijn er 16,9% minder in vergelijking met dezelfde periode van 2012. De gemiddelde koopsom over deze periode kwam uit op Euro 212.400. De daling ten opzichte van dezelfde periode bedraagt 8,9%. In vergelijking met het gehele jaar 2012 bedraagt de daling 6%. Voor de komende maanden verwacht Woningmarktcijfers.nl een licht herstel van het aantal transacties en stabiele prijzen. De gemiddelde koopsom schommelt dan 13 maanden rond het gemiddelde van Euro 215.000.

Opvallende verschillen op provinciaal niveau
In tabel in de bijlage zijn de verschillen per provincie goed zichtbaar. In de provincies Utrecht en Noord Holland is de prijsdaling iets sterker dan in de overige provincies. In Zeeland is de prijsdaling het kleinst. In Overijssel en Utrecht zien we een transactiedaling van meer dan 20%. Flevoland doet het op dit punt met -8,8% het beste. 

Cijfers per maand
In grafiek in de bijlage is de koopsomontwikkeling per maand te zien.De eerste zes maanden van 2013 lieten in vergelijking met dezelfde maand in 2012 grote verschillen zien. In augustus zien we dat het prijsverschil minimaal is. Als de ingezette trend wordt gevolgd dan zullen de prijsverschillen in de komende maanden eveneens gering zijn en op het niveau van 2012 uitkomen.

Transactiecijfers per maand
De maandcijfers fluctueren zo fors dat vergelijking op maandbasis weinig zinvol is. Vanwege de piek in juni 2012 met vervolgens een forse terugval, verwachten we dat de achterstand in woningtransacties ten opzichte van 2012 de komende maanden nog verder zal worden verkleind.  

Bron: Woningmarktcijfers.nl